Tilmeld

Opret bruger pa ADHD

Som bruger kan du deltage aktivt pa forummet og hjaelpe med nyttige tips og svar for andre med ADHD.

Ny Bruger Registrering

*Obligatorisk felt
Forsiden » Nyttige adresser og links

Adresser i Uddannelsesstyrelsen 

Afdelingen for Erhvervsrettede Uddannelser
Kontor for Arbejdsmarkedsuddannelser
Vester Voldgade 123
1552 København V

Uddannelseskonsulent Annette Ramsøe,
AMU’s tilbud til tosprogede, samspil mellem AMU og FVU og vurdering af basale færdigheder.
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.”>Annette.Ramsoe@udst.dk

Andre adresser  

Afdelingen for Uddannelsesstøtte (Tidligere SU-styrelsen)
Uddannelsesstyrelsen
Vester Voldgade 123
1552 København V
Telefon: 33 92 61 08
www.su.dk
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.”>su@udst.dk

Kontor for SPS og Handicap
Vester Voldgade 123, 1.
1552 København V
Telefon: 33 92 60 03 (kl. 10.00 -12.00)
www.spsu.dk
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.”>sps@udst.dk

Hjælpemiddelinstituttet
P.P. Ørums Gade 11, Bygning 3, stuen.
8000 Århus C
Telefon: 43 99 33 22
www.hmi.dk

AMU Hjælpemiddelservice
Hjælpemiddelinstituttet
Telefon: 41 91 81 56
E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.”>amu@hmi.dk

Råd om Uddannelse og Undervisning
ved Susan Møller
Thorvaldsensvej 19, 1. tv.
1871 Frederiksberg C
Telefon: 33 32 30 30
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.”>Susan.moller@hotmail.com

Mikro Værkstedet A/S
Lucernemarken 12
5260 Odense S
Telefon: 65 91 80 22
www.mikrov.dk

ScanDis A/S
Nr. Lindvej 14
7400 Herning
Telefon: 96 27 02 20
www.scandis.dk

ABBYY
www.abbyy.com

Tagarno AS
Sandøvej 4
8700 Horsens
Telefon: 76 25 11 11
www.Tagarno.com

Prolog Development Center A/S
H.J. Holst Vej 3C-5C
2605 Brøndby
Telefon: 36 36 00 00
www.dictus.dk

Instrulog Rehab A/S
Måløv Værkstedsby 77
2760 Måløv
Telefon: 44 97 94 77
www.instrulog.dk

Adobe
Forespørgsler før salg og bestilling på
Telefon: 80 20 60 16
www.adobe.dk

Adgang for alle
IT- og Telestyrelsen
Holsteinsgade 63
2100 København Ø
www.adgangforalle.dk

 

Hjemmesider

Ministeriet for Børn og Undervisning, www.uvm.dk

Detaljeret beskrivelse af AMU-uddannelser, www.uddannelsesadministration.dk

Uddannelsesstyrelsen, Specialpædagogisk Støtte og Handicaptillæg,www.spsu.dk

Danmarks Undervisningsportal EMU, www.emu.dk

Uddannelsesguiden, www.ug.dk

Servicestyrelsen, Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri (videnscenter for ordblindhed), www.dvo.dk

Informationer om hjælpemidler, Hjælpemiddelbasen på www.hmi.dk

Arbejdsmarkedsstyrelsens støtte til handicappede i erhverv, www.ams.dk

Nationalt Videncenter for Læsning, www.videnomlaesning.dk

Fagligt netværk med information om it-hjælpemidler til ordblinde, www.tekst.hmi.dk

Ordforklaringer mv., www.sproget.dk

Oversættelsesprogram, www.nicetranslator.com

Oversættelsesprogram, www.translate.google.dk

PDF Creator, Link:

http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/files/PDFCreator/PDFCreator%200.9.9/PDFCreator-0_9_9_setup.exe/download

PDF-XChange Viewer, Link:http://pdf-xchange-viewer.en.softonic.com/download35

  

Relevante publikationer og andet  

Ordblind? En vejledning om bedre service til medlemmer, der har problemer med at læse, skrive, stave eller regne. 3F, 2009. Hent pjecen her: http://www.3fuddannelsesnyt.dk/ordblindepjece.pdf

Læse-, skrive- og regnesvage deltagere i arbejdsmarkedsuddannelserne. August 2007. Rapporten er udarbejdet for Undervisningsministeriet af FLORIS Consult og kan hentes her: http://www.florisconsult.dk/pdf/laese_skrive_regne.pdf

Arbejdsmarkedsuddannelserne – også for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder. Juni 2007. Mette Nørholm og Lizzie Mærsk Møller, Teknologisk Institut. Rapporten kan hentes her:http://www.teknologisk.dk/_root/media/26437_976122_Endelig%20rapport.pdf

Computer-Læsning
Effekt af it-hjælpemidler til voksne ordblinde. Download informationshæfte og projektrapport på www.hmi.dk/computer-laesning.

Hjælpemidler til mennesker med ordblindhed. Hjælpemiddelinstituttet 2006. Erik Arendal. Se information om publikationen her: http://www.hmi.dk/page435.aspx?recordid435=11

Læsning med ørerne – den lige vej til læring. AMU Hjælpemiddelservice – Hjælp til kursister med funktionsnedsættelse. Pjece. Hjælpemiddelinstituttet 2010. Pjecen kan hentes her: http://www.hmi.dk/media/-300027/files/amu_hefte_tilgæng.pdf

Dynamisk ordblindetest til voksne med dansk som andetsprog – ny test med fokus på indlæringspotentiale. Hanne Trebbien Daugaard, Anna Steenberg Gellert og Carsten Elbro.

Artikel i Det flyvende tæppe 19, 2011

http://www.uvm.dk/~/media/Files/Udd/Voksne/PDF11/110615_detflyvendetaeppe19.ashx

Forsøg med ord- og regneværksteder. Slutevalueringsrapport. Danmarks Evalueringsinstitut 2009.

http://www.uvm.dk/~/media/Files/Udd/Voksne/PDF09/090622_Forsoeg_med_ord_og_regnevaerksteder.ashx

Ord- og regneværksteder. Erfaringer og ideer fra erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse http://www.uvm.dk/service/Publikationer/Publikationer/Uddannelse%20og%20undervisning%20for%20voksne/2009/Ord-%20og%20regnevaerksteder.aspx. Undervisningsministeriet, 2009.

Sprogtest i AMU. Inspirationsmateriale til sprogtest af personer med dansk som andetsprog ved optagelse på arbejdsmarkedsuddannelse. Undervisningsministeriet, 2006. http://pub.uvm.dk/2006/sprogtest/

Håndbog i AMU’s tilbud til flygtninge og indvandrere. Undervisningsministeriet, 2006. http://pub.uvm.dk/2006/amutilbud/

Vejledning om FVU på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner. Undervisningsministeriet, februar 2011

http://uvm.dk/~/media/Files/Udd/Voksne/PDF11/110228_Vejledning_FVU_erhvervsrettede_uddannelsesinstitutioner.ashx

Samspil mellem AMU og FVU. 12 gode eksempler. Undervisningsministeriet 2010. http://www.uvm.dk/service/Publikationer/Publikationer/Uddannelse%20og%20undervisning%20for%20voksne/2010/Samspil%20mellem%20AMU%20og%20FVU.aspx