Tilmeld

Opret bruger pa ADHD

Som bruger kan du deltage aktivt pa forummet og hjaelpe med nyttige tips og svar for andre med ADHD.

Ny Bruger Registrering

*Obligatorisk felt

NY FORENING pr. 1. januar 2020

EUD læsevejlederforeningen videreføres i ny forening: Læse- og matematikvejlederforeningen for ungdoms- og videregående uddannelser, jfr. nedenfor, referat af den stiftende generalforsamling, der blev afholdt den 6. december 2019. Ønsker du oplysninger om den nye forening, så kontakt Pernille Schwartz, pernille@laesevejlederen.dk.

Stiftende generalforsamling for foreningen:

Foreningens navn er Læse- og matematikvejlederforeningen for ungdoms- og videregående uddannelser.

fredag den 6/12 kl 14.00 i Torvehallerne i Vejle Fiskergade 2, 8, 7100, 7100 Vejle.

Dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer
  1. Pernille Schwartz
 1. Valg af referent
  1. Lone Jøhnk
 1. Valg af stemmetællere
  1. Anette Helbo Sørensen
 1. Gennemgang af vedtægter
  1. Pernille Schwartz gennemgår
   1. Udarbejdet i samarbejdede med advokat, Lone og Pernille
   2. Fremlagt på 2x GF
   3. Fremsendt til alle medlemmer
   4. Navn relaterer til styrelsens navn + vi favner bredt. Kan forkortes LOM
   5. En syntese af de gamle vedtægter – en ramme for den kommende bestyrelses arbejde
   6. Medlemskab – sigtet har været at lave en afgrænsning, men også en rummelighed for forskellige funktioner
   7. Bestyrelsesvalg – valgperiode udløber lige/ulige for at sikre kontinuitet
   8. Sammensætning – sikrer at alle skole- og vejledertyper er repræsenteret
   9. Ændring til §5 stk. 3. 2 suppleanter rettes til 4
   10. Omformulering: §5 stk. 5: der tilføjes at det gælder for suppleantpladserne også
   11. Vi har drøftet §10 – vi fastholder den.
   12. Vi har drøftet §5 stk. 7 – skal formuleringen om medlemmets ansvar for at opdatere mail – vi lader den stå.
 1. Afstemning om vedtægter
  1. Godkendt med følgende bemærkninger/præciseringer:
   1. Ændring til §5 stk. 3. 2 suppleanter rettes til 4 suppleanter
   2. Omformulering: §5 stk. 5: der tilføjes at det gælder for suppleantpladserne også
 1. Fastsættelse af kontingent
  1. 200 kr/år/medlem
 1. Valg af bestyrelse
  1. opstilling:
Område Opstillede Valgt
2 læsevejledere fra det gymnasiale område

Kamilla Kej, Nyborg Gymnasium

Lone Jøhnk, HF&VUC NORD

Kamilla Kej Nyborg Gymnasium

Lone Jøhnk HF&VUC NORD

2 matematikvejledere fra det gymnasiale område

Signe Camilla Damgaard Pedersen, Campus Vejle

Britt Eva Madsen, Mulernes Legatskole

Signe Camilla Damgaard Pedersen, Campus Vejle

Britt Eva Madsen, Mulernes Legatskole

2 læse-/eller matematikvejledere fra erhvervsskoleområdet (EUD)

Bodil Høg, Social- og sundhedsuddannelsen fra Diakonissestiftelsen

Pernille Schwartz, KVUC

Bodil Høg, Social- og sundhedsuddannelsen fra Diakonissestiftelsen

Pernille Schwartz, KVUC

1 læsevejleder fra videregående uddannelser Laura Kongskov, Rådgivnings- og støttecentret på Aarhus Universitet Laura Kongskov, Rådgivnings- og støttecentret på Aarhus Universitet
Suppleant for læsevejledere fra det gymnasiale område  Mette Ulrich, Kolding Gymnasium  Mette Ulrich, Kolding Gymnasium
Suppleant matematikvejledere fra det gymnasiale område

Andreas Gravgaard Hansen, HF&VUC NORD

Søren Dall, Vejen Gymnasium

Søren Dall. Vejen Gymnasium
Suppleant læse-/eller matematikvejledere fra erhvervsskoleområdet Anna Grønlund, Nyborg Gymnasium Anna Grønlund, Nyborg Gymnasium
Suppleant læsevejleder fra videregående uddannelser Mette Sjøstrand Berg, SDU Mette Sjøstrand Berg, SDU

 

8. Valg af revisor

   Den af ’Dit Sekretariat’ udpegede revisor.

9. Eventuelt

Vejle 6/12-19

Læs vedtægterne her vedtægter_2018