Tilmeld

Opret bruger pa ADHD

Som bruger kan du deltage aktivt pa forummet og hjaelpe med nyttige tips og svar for andre med ADHD.

Ny Bruger Registrering

*Obligatorisk felt

Velkommen til EUDlæsevejlederforeningen

EUDlæsevejlederforeningen er stiftet i 2011 med det formål at sikre et forum for erfarings- og videndeling mellem læsevejledere, så man fortsat kan styrke læseindsatsen på EUD-området. Foreningen repræsenterer pt 60 medlemsskoler fordelt over hele landet.

Foreningen er organiseret i 5 regionale netværk; Hovedstaden, Øst, Syd, Midt og Nord. De regionale netværk afholder typisk 2 årlige møder. Det er netværket, der sætter dagsordenen. Deltagelse i netværksmøder er gratis for foreningens medlemmer.

Indkaldelse til 2. ekstraordinære generalforsamling 6. december 2019

Kære alle

På EUD Læsevejlederforeningens (EUD) ekstraordinære generalforsamling i går, den 21.11.19, blev det besluttet at fortsætte til 2. ekstraordinære generalforsamling med det formål, at opløse EUD således at der kan stiftes en ny foreningen sammen med Læse- og Matematikvejlederforeningen (LOM). Referat vedhæftes.

På LOM’s ordinære generalforsamling blev det besluttet at indkalde til ekstraordinær generalforsamling med henblik på opløsning af LOM og stiftelse af ny forening sammen med EUD.

Der indkaldes derfor til 2. ekstraordinære generalforsamling i EUD Læsevejlederforeningen
fredag, den 6. december 2019, 13.00 i Torvehallerne, Vejle (lige overfor Vejle Station)

Dagsorden på EUD Læsevejlederforeningens 2. ekstraordinære generalforsamling:
1. Opløsning af EUD med henblik på stiftelse af ny forening: ”Læse- og matematikvejlederforeningen for ungdoms- og videregående uddannelser”
2. Beslutning om at overføre EUD’s formue til den nye forening ”Læse- og matematikvejlederforeningen for ungdoms- og videregående uddannelser”
3. Eventuelt

Såfremt forslaget ikke vedtages fortsætter EUD som hidtil efter gældende vedtægter.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Såfremt forslaget vedtages afholdes der umiddelbart efter stiftende generalforsamling for den nye forening.

Den stiftende generalforsamling afholdes kl. 14.00 ligeledes i Torvehallerne.

OPFORDRING !!! Opstilling til valg i den nye bestyrelse:
Skulle der være en eller flere i blandt jer, der ønsker at stille op til den nye forenings bestyrelse, men ikke har mulighed for at være til stede den 6. december, så er det tilstrækkeligt at skrive en mail til pernille@laesevejlederen.dk hvor man skriver lidt om, hvorfor man gerne vil stille op til den nye bestyrelse.

Opgaver i den nye forening:
Der skal løftes nogle opgaver i den nye forening, og det forventes at der afholdes et 2-dages bestyrelses¬seminar den 16./17. januar 2020 i Vejle, herudover forventes det at der afholdes 2 bestyrelsesmøder samt et bestyrelsesmøde dagen før den årlige konference. Den næste årlige konference er planlagt til 18. og 19. november 2020 – bestyrelsesmedlemmer plejer at få betalt konferencedeltagelse. Der kan være møder i forbindelse med netværk, ministerier m.m. Så det er en rigtig god ide at have sin ledelsesopbakning. Transport til og fra møder i foreningen dækkes af foreningen.

Udkast til vedtægter for den nye forening:
Der er lavet et udkast til vedtægter for Læse- og matematikvejlederforeningen for ungdoms- og videregående uddannelser. Det er vedhæftet, og det indeholder enkelte kommentarer skrevet med rødt. Vedtægterne vil blive gennemgået af LOM’s formand Lone Jøhnk og undertegnede, og vi har mulighed for at inddrage en advokat i processen. Det endelige vedtægtsforslag vil blive fremsendt snarest, med bemærkning om at vedtægterne er tænkt som en ramme for den kommende bestyrelse.

På den ekstraordinære generalforsamling i går var der en række spørgsmål til vedtægterne – referat fra første ekstraordinære generalforsamling vedhæftes.

Vi glæder os til at se så mange som muligt.

Mange hilsener fra Mette, Bodil, Christina, Anette og Pernille

Med venlig hilsen
EUD Læsevejlederforeningen
Pernille Schwartz, formand
pernille@laesevejlederen.dk
www.laesevejleder.dk
mobil: 4161-1809

Læs vedtægterne her vedtægter_2018